12
Feb 14

Rektorns högra hand?

Jag har tidigare bloggat om rektorns roll när det kommer till nyttjande och pedagogisk riktning kring digitala möjligheter i skolan. Jag tycker att rektors roll/uppdrag är väldigt intressant. Men mina reflektioner är oftast från läktaren (idrottsmetafor), det är väldigt lätt att tycka och tänka men att ställa sig där på planen och göra mål mot Tjeckien (ser på OS matchen när jag skriver detta inlägg) är inte lätt. Krävs mycket arbete bakom, kunskap och erfarenhet. Så därför tänkte jag för en gång skull inte prata om rektorn, utan snarare min roll och en tanke jag har om hur ett samarbete mellan IKT-pedagogen och rektorn kan se ut.

IKT-Pedagogen, rektorns högra hand?

Rektorn är otroligt viktig när det kommer till att sätta upp pedagogisk riktning. Rektorn är pedagogiska ledaren i skolan. Men rektorn ska också ansvara för andra områden ex ekonomi, personalfrågor osv. Jag möter rektorer (via jobbet och sociala medier) som är olika kunniga när det kommer till digitala möjligheter i skolan (IKT). Jag tror att det är få som förväntar sig att en rektor ska vara ett proffs i området. Men det finns undantag på rektorer som ofta har ett starkt intresse för digitala möjliga sen tidigare och då främst pga privat intresse. Så därför kommer jag skriva detta inlägg ur förutsättning att rektorn står för den generella pedagogiska riktningen på skolan.

I Amerikansk företagvärld prata man ofta om “min högra hand”, och syftar då till en person som kompletterar med antingen kompetens chefen inte har eller finns som ett stöd. Jag skulle vilja se att de skolor som har anställt IKT-pedagog (oavsett lokalt eller centralt) är rektorns högra hand när det kommer till IKT-pedagogiska frågor. IKT-pedagogen ska i sådana fall vara allt från bollplanket, beslutsfattaren, researcher och kanske även talskrivaren.

Vinster?

Genom att arbeta på detta sätt så blir det en vinn-vinn situation för både rektorn, IKT-pedagogen men även personalen på skolan. På detta sätt tas beslut och ges de rätta signalerna ut i verksamheten. Men även skapar en trygghet genom att eventuella förändringar är väl förankrade då IKT-pedagogen har som uppdrag att vara påläst inom området och jobba med det 100%. För att kunna arbeta utifrån detta arbetssätt så krävs det ett prestigelöst samarbete och ett starkt förtroende åt båda hållen.

Berätta gärna vad du tycker i en kommentar. Hur arbetar du? Hur har du nått dit? (frågorna är riktade till IKT-pedagoger eller liknande tjänster).

Liknande inlägg


One Response to “Rektorns högra hand?”

 1. ANoNym Says:

  Jag håller fullständigt med om de tankar du för fram i ditt blogginlägg.

  På min egen skola går det tyvärr åt helt motsatt riktning. Vad som tidigare var ett någorlunda gott samarbete med skolans rektor har i princip helt upphört då allt numera ska gå via skolans olika arbetslagsledare.

  Förr i världen hade jag ingen arbetslagsledare utan hade istället möten direkt med rektorn, men numera är all personal samlad i olika arbetslag.

  Vill jag lyfta en IKT-fråga ska jag alltså vända mig till min arbetslagsledare, och sedan lyfter hen det på veckomötet, i mån av tid. Den tiden brukar sällan finnas.

  Jag har en fri roll, men saknar mandat, eller bra vägar, att påverka IKT-verksamheten för skolan i stort. Det är en tämligen hopplös situation.

Leave a Reply

2020 Emil Jansson
Proudly powered by WordPress, Free WordPress Themes, and Linux Hosting